Gizlilik ve Güvenlik Taahhüdü (Privacy and Security Commitment)

Veri Güvenliği (Data Security)

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgiler ürün veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Ledmar.com.tr, kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüt eder. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz. Üyelikten ayrılmanız durumunda tüm bilgileriniz silinir ve isteğiniz dışında kullanılmaz.

All information you provide when you become a member is protected by the system where the product database is protected. Ledmar.com.tr undertakes not to disclose personal and sensitive information gathered from users to users for any reason without the consent of the user, except for legal requirements, and not to share and misuse such information with third parties or institutions. You can unsubscribe at any time. If you leave the membership, all your information will be deleted and will not be used outside of your request.

Kullanıcı Güvenliği ve Gizliliği (User Security and Privacy)
Kullanıcıların siteye girişlerinin zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin daha hızlı onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına "cookie" adi verilen veriler gönderilir. Kullanıcı isterse bu cookieleri silebilir veya kullanmayabilir. Cookienin amacı sizin o siteyi yeniden ziyaret ettiğinizi web sunucuya bildirmektir. Size özel bir tanımlama bilgisi olup, başka herhangi bir bilgi tutmamakta ve sadece kaydedilen sunucudan okunabilmektedir.

Data is sent to users' web browsers called "cookies" so that users can access the site more effortlessly and data security can be confirmed more quickly. The user may delete or not use these cookies. The purpose of the cookie is to inform the web server that you are re-visiting that site. It is a special cookie and does not hold any other information and can only be read from the recorded server.

Veri Kullanımı (Data Usage)
Ledmar.com.tr, üye olurken girdiğiniz genel kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, e-mail, adres, telefon gibi) yalnızca, sitenin verdiği hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır. Bu hizmetler; fiyat indirimleri ve kampanyalardan kullanıcıları haberdar etmek, anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla siparişlerinizin ulaştırılması, satın aldığınız ürün veya hizmetlerin faturalanması gibi.

Ledmar.com.tr uses the general user information (name-surname, e-mail, address, telephone, etc.) that you enter when you subscribe to make the services provided by the site more effective. These services; to notify users of price discounts and campaigns, delivery of your orders with the shipping companies we have contracted, invoicing of the products or services you have purchased.

Kullanıcının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar (The User Should Pay Attention to)

Sitenin aldığı tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da bazı güvenlik tedbirlerini alması önemlidir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının en üst seviyede ve güncel olması, gerekli antivirüs vb. yazılımların yüklenmesi, şifrelerinizi ya da önemli kişisel bilgilerinizi bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmamanız gibi.

In addition to all security measures taken by the site, it is important for the user to take some security measures. Your browser security settings to be up-to-date and current, necessary antivirus and so on. such as installing software, keeping your passwords or important personal information on your computer.

Helios Uygulaması Gizlilik Taahhütü (Privacy Policy for Helios Mobile App)

Helios uygulaması sizin kişisel verilerinize ulaşmamaktadır ve bu yönde hiçbir izin istememektedir.

The Helios application does not reach your personal data and does not require any permission for this.